Účtenka objednávky 8109 – čas Mon, 26 Feb 2018 10:18:00