Účtenka objednávky 10320 – čas Thu, 07 Jun 2018 08:50:11